1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie „RODO”), UAB Pronaturalis w pełni uznaje i szanuje prawo Użytkowników i Klientów do prywatności i ochrony danych osobowych.

2. UAB Pronaturalis z siedzibą w Wilnie (Vilnius), przy ul. T.Kosciuśkos 17, wpisaną do Rejestru Osób Prawnych, kod firmy: 301306686, NIP (EURO VAT): LT100003677712, dalej - Sklep), e-mail: info@pronaturalis.eu, Nr rejestracji w PIOD: P4247.

3. W naszym sklepie zbieramy następujące dane osobowe:

Imię i nazwisko – podczas składania zamówienia należy podać swoje imię i nazwisko oraz ewentualnie imię i nazwisko odbiorcy zamówienia. Dane te są niezbędne do realizacji zamówienia.

Adres zamieszkania – niezbędny do wysyłki zamówionego towaru.

Nr telefonu – potrzebny w przypadku konieczności potwierdzenia zamówienia lub w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń jak np. brak towaru w magazynie, konieczność modyfikacji zamówienia lub uzyskania dodatkowych informacji niezbędnych dla realizacji zamówienia.

Adres email – pocztą elektroniczną wysyłamy potwierdzenie zamówienia oraz kontaktujemy się z Użytkownikiem. W przypadku abonentów naszego newslettera możemy pod podany adres wysyłać biuletyn informacyjny.

Adres IP – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

Cookies – informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są w celach właściwej optymalizacji działania strony internetowej, a także w celach statystycznych oraz reklamowych. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies. Zalecamy zapoznanie się z naszą Polityką plików Cookies.

4. Podanie powyższych danych jest konieczne w następujących przypadkach:

Dokonując zakupu w naszym sklepie bez logowania do konta.

Rejestracja w bazie Klientów – jest dobrowolna. Dane te zbieramy i przechowujemy w bazie, aby ułatwić zakupy w naszym sklepie internetowym.

Subskrypcja biuletynu informacyjnego. Przystąpienie jest dobrowolne i w każdej chwili można z niej zrezygnować.

5. Każdy Użytkownik naszego serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów nie życzy sobie pozostawienia swoich danych osobowych, ma prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszego serwisu.
Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadasz prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody a także masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w UAB Pronaturalis jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: info@pronaturalis.eu

6. Zebranych danych nie udostępniamy osobom trzecim. Nie przechowujemy również danych poufnych jak numery kart kredytowych czy danych dostępu do konta bankowego Użytkownika.

7.Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy o świadczenie usług, a następnie przez maksymalnie 5 lat w celu udokumentowania wykonania usługi, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych i rachunkowych, w związku z ewentualną koniecznością obrony na wypadek roszczeń, a także w celach statystycznych i archiwizacyjnych.

Dane osobowe są przechowywanie na bezpiecznych serwerach, są chronione zgodnie z wymogami przepisów prawa obowiązujących w Unii Europejskiej.

Ta wersja Polityki Ochrony Prywatności obowiązuje od 1 listopada 2019 roku.